Jak rozwijała się ziemia lubuska?

Historia ziemi lubuskiej jest pełna skomplikowanych wydarzeń, jakie w dużym stopniu związane są z rozgrywkami politycznymi i traktowaniem przez poszczególnych władców charakteryzowanego tu obszaru jako gruntów strategicznych. Intensywny rozwój tego fragmentu Polski nastąpił z kolei przede wszystkim w stuleciu siedemnastym. W państwie unijnym Ziemia lubuska, w roku 1618, została przyłączona do unijnego państwa brandenbursko-pruskiego. Podobne …

Koleje losu ziemi lubuskiej

Rozwój ziemi lubuskiej jest bardzo intensywny począwszy od dziesiątego stulecia, kiedy tenże skrawek gruntów wszedł oficjalnie w zakres administracyjny terytorium Polski. Więcej dowiesz się na ten temat z poniższych fragmentów. Za Bolesława III Krzywoustego W roku mniej więcej 1120, w czasach kiedy Polską rządził Bolesław III Krzywousty, doszło do inkorporacji ziemi lubuskiej do obszarów należących …