Jak rozwijała się ziemia lubuska?

Historia ziemi lubuskiej jest pełna skomplikowanych wydarzeń, jakie w dużym stopniu związane są z rozgrywkami politycznymi i traktowaniem przez poszczególnych władców charakteryzowanego tu obszaru jako gruntów strategicznych. Intensywny rozwój tego fragmentu Polski nastąpił z kolei przede wszystkim w stuleciu siedemnastym.
W państwie unijnym
Ziemia lubuska, w roku 1618, została przyłączona do unijnego państwa brandenbursko-pruskiego. Podobne losy spotkały wtedy także Brandenburgię. Z kolei stulecie później, a ściślej w roku 1701, nity producent na zamówienie należała ona formalnie do Królestwa Prus. Na skutek wojen trzydziestoletnich zaś grunty mocno ucierpiały, tracąc na swym znaczeniu. Ponownie osiedlano się na ziemi lubuskiej począwszy od końcówki siedemnastego wieku, a w zasadzie proces osadnictwa zapoczątkowali wtedy przede wszystkim francuscy hugenoci. W konsekwencji tego zaczęły być tworzone wspólnoty we Frankfurcie nad Odrą oraz w miejscowości Muncheberg.
Przynależna do Niemiec
W swojej historii rozwoju ziemia lubuska ma na koncie także przynależność w całości do kraju niemieckiego, co nastąpiło oficjalnie w 1871 roku. Warto wspomnieć, iż zaledwie dziewięć lat później, region tu charakteryzowany posiadał bardzo rozległy zakres rozmaitych miejscowości, licznie zasiedlanych, w tym Frankfurt nad Odrą, Kostrzyn nad Odrą, Słońsk, Sulęcin oraz Spee czy Ośno Lubuskie.
Po 1945
Kluczowy moment w dziejach ziemi lubuskiej to rok 1945, wówczas, na skutek działań prowadzonych w ramach drugiej wojny światowej, doszło do słynnej bitwy o Kostrzyn nad Odrą, a w konsekwencji tego wspomniana wyżej miejscowość niemal doszczętnie spustoszała. Historycy szacują, że zniszczenia określano wtedy na aż 95 procent. Później nastąpiła równie znana znawcom historii bitwa o wzgórza Seelow, w jakiej także uczestniczyli żołnierze z 1 Armii Wojska Polskiego. To działanie zostało zakończone sukcesem, co pozwoliło otworzyć drogę do Berlina. W kolejnych latach prawobrzeżne obszary ziemi lubuskiej trafiły do naszego kraju.

Zobacz stronę autora: XBRL