Zabytki Słubic

Słubice, jak wspomnieliśmy to już w naszym wcześniejszym artykule, stanowią jeden z charakterystycznych terenów zaliczanych administracyjnie do granic ziemi lubuskiej. Wyróżniają się one z jednej strony tym, iż wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzą aglomerację transgraniczną, a z drugiej pełne są rozlicznych zabytków.
Lista Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Jeżeli chodzi o oficjalny wykaz zabytków znajdujących się w Słubicach, to najważniejsze są Szkoła Podstawowa Nr 1. Obiekt ten ma charakter łyżki wysokiego wysypu historyczny i znajduje się w rejonie ul. Wojska Polskiego 1. Obecna placówka edukacyjna powstała w 1893 roku. Wartościowy charakter przypisano oficjalnie również elewacji frontowej dawniej funkcjonującego kina Piast. Znajduje się ono przy ul. Jedności Robotniczej 9 – 10. Elewacja ta stworzona została w 1924 roku. Generalnie wyróżnia się połączeniem art deco z ekspresjonizmem. Podobnie cenny uznano cmentarz żydowski, który ulokowany jest przy ul. Transportowej. Był on znany informacje Trójmiasto już od 1399 roku. Nie możemy pominąć także stadionu SOSiR przy ul. Sportowej 1, jaki powstał w 1927 roku, zaś prace nad nim zaczęły się w roku 1914.
Pozostałe zabytki
Nieuwzględnione na liście Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale też wartościowe zabytki to między innymi pałacyk ulokowany przy ul. Mickiewicza 3. Jest to obiekt z dwudziestego wieku, jaki dzisiaj pełni funkcję siedziby Powiatowego Urzędu Pracy. Interesująco prezentuje się także pałacyk z dziewiętnastego stulecia, który jest przy ul. 1 Maja 12. Dodatkowo nie zapominajmy o potocznie zwanej ratuszem „Jedynce”, która wybudowana została w końcówce osiemnastego wieku i mieści się przy ul. Seelowskiej. Musimy także pamiętać o kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a także kamienicach pochodzących z osiemnastego oraz dziewiętnastego wieku i niegdyś istniejącym kasynie oficerskim powstałym w końcówce dziewiętnastego wieku.

Zobacz stronę autora: zbiorniki na wodę