Ośno Lubuskie – słabo znane, a bardzo ciekawe

Z niemieckiego Drossen, niegdyś po prostu Ośno, a teraz Ośno Lubuskie – to jedno z mniej rozpoznawalnych, ale również kluczowych miast zaliczanych terytorialnie do granic administracyjnych ziemi lubuskiej. Jest to obszar województwa lubuskiego, który znajduje się w powiecie słubickim.
Konkretne informacje
Ośno Lubuskie jest ulokowane nad rzeką Łęcza oraz w jego https://www.plomex-pol.pl/page/kotlownie-przemyslowe/ pobliżu znajduje się także jezioro Reczynek. Generalnie to siedziba gminy miejsko-wiejskiej o tej samej nazwie. Przed zmianami administracyjnymi wprowadzonymi w roku 1998, miasto to przynależne było do województwa gorzowskiego. Ogólnie jest to miasto chętnie wybierane do odwiedzenia z turystycznego punktu widzenia. Ma sporo walorów wypoczynkowych, a ponadto znajduje się w okolicy wzgórz morenowych Wysoczyzny Lubuskiej, czyli jest tam co podziwiać także krajobrazowo.
Ważniejsze epizody historyczne
Miasto tu omawiane było znane już w czasach wczesnopiastowskich, kiedy na tym terenie zanotowano obecność obronnego grodu. Ogólnie zdaniem historyków pełna wzmianka o Ośnie Lubuskim pojawiła się w końcówce trzynastego stulecia, a dokładniej w roku 1252, kiedy to padło określenie odnoszące się bezpośrednio do tego miasta – civitas forensi Osna. W 1282 roku natomiast miejscowość zyskała przywilej miasta, co przekazali oficjalnie ówczesnemu wójtowi, to jest Dzierżkowi z Chyciny biskupi lubuscy. Obecnie na terenie miasta zamieszkuje jakieś cztery tysięcy mieszkańców – na to wskazują aktualne dane statystyczne.