Cybinka – miasto ziemi lubuskiej

Cybinka stanowi jedną z miejscowości ulokowanych na obszarze ziemi lubuskiej. Terytorialnie należy ona do województwa lubuskiego, a także znajduje się w powiecie słubickim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej o tym samym nazewnictwie. O tym, dlaczego akurat to miasto zainteresowało nas na tyle, że postanowiliśmy o nim napisać, dowiesz się bezpośrednio z niniejszego artykułu.
Dzieje Cybinki
Cybinka na chwilę obecną posiada około trzy tysiące mieszkańców. Do reformy administracyjnej, jaka miała miejsce w 1998 roku, miejscowość ta przynależała do województwa zielonogórskiego. Tak było począwszy od roku 1975. Jeżeli natomiast chodzi o koleje losu opisywanego tu zakątka ziemi lubuskiej, to należy wspomnieć, iż było o niej głośno już w piętnastym stuleciu, a ściślej pojawiła się ona w zapiskach historycznych z 1472 roku. Wtedy to wzmiankowano już o wsi Cybinka, ale posługiwano się nazewnictwem niemieckim- Ziebingen.
Przynależność
Historycznie, od szesnastego do dziewiętnastego stulecia, Cybinka wchodziła w skład zakonu Joannitów z Łagowa. Z kolei następnym jej władcą był Wilhelm von Finckensgtein. Z czasem przejęli ją też inni jego krewni. Co warte wyszczególnienia, to właśnie powyżej wymieniony zarządca miejscowości zdecydował się na to, aby stworzyć w niej pokaźny gabarytowo i reprezentacyjny w swym charakterze, elegancki pałac klasycystyczny. Dodatkowo założył on również regularny w swym układzie park. Z czasem ten skwer zieleni został przekształcony w park krajobrazowy.

Zobacz stronę autora: Nocleg w Sopocie