Niezwykłe odkrycia ziemi lubuskiej - tajemnice i skarby

Historia ziemi lubuskiej Początki osadnictwa i pierwsze ślady ludzkiej obecności. Ziemia lubuska kryje w sobie tajemnicze ślady pierwszych osadników, którzy zamieszkiwali te tereny tysiące lat temu. Archeologiczne odkrycia wskazują na to, że ludzie już w epoce kamienia miotali się tu swoim życiem. Narzędzia, ceramika i inne przedmioty znalezione na terenie regionu pozwalają nam zobaczyć, jak …