Gubin - miasto na granicy Polski i Niemiec

Historia Gubina Starożytność i średniowiecze Gubin to miasto o bogatej historii sięgającej starożytności. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu neolitu. W średniowieczu, Gubin rozwijał się jako ważny ośrodek handlowy i administracyjny. Zachowały się tu liczne Biuro nieruchomości Łódź zabytki, takie jak XIII-wieczny kościół św. Jana Chrzciciela. Okres podzielonego miasta W wyniku II wojny światowej Gubin …